Subsidie verduurzamen woning in Meierijstad

Gemeente Meierijstad gaat subsidie geven voor het verduurzamen van woningen.

Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 januari 2018.

Er is in 2018 maximaal 50.000 euro te verdelen. En er geldt: op is op.

De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

Voor wie is de subsidie?

De subsidie is voor particulieren die eigenaar of mede-eigenaar zijn van een woning. De subsidie is voor bestaande woningen, die zijn opgeleverd vóór 1 januari 2018.
Gedurende de looptijd van deze verordening kan per woning eenmaal subsidie worden aangevraagd.

Zo werkt het

Uiterlijk 1 januari 2018 kunt u op basis van een aanvraagformulier subsidie aanvragen. Dit aanvraagformulier zal op de website van Meierijstad gepubliceerd worden. Zodra deze beschikbaar is zullen wij hier een download link plaatsen.

U krijgt alleen subsidie voor maatregelen die na 1 januari 2018 zijn uitgevoerd en kunt u na de installatie aanvragen.
Dus eerst de maatregel uitvoeren aan uw huis, daarna kun u de subsidie aanvragen.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor een voorziening of installatie die energie opwekt uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht, zonwarmte of aardwarmte, of een maatregel die de energievraag reduceert, zoals isolatie.

In onderstaande tabel ziet u de voor subsidie in aanmerking komende energiemaatregelenmogelijkheden die SolarUnie kan leveren, en de daarbij behorende kwaliteitseisen en de daaraan gekoppelde subsidie per energiemaatregel.

 

Energiemaat­regel Minimumomvang per woning kwaliteitseis Subsidiebedrag
Zonneboiler 1 stuks € 500,-
Zonnepanelen (pvpanelen) 1000 Wp € 0,25 per Wp tot een max. van € 500,-
Zonnepannen/dak vervangende zonnepanelen 1000 Wp € 1,- per Wp tot een max. van 2.000,-
Pelletkachel Vermogen 5 kW tot 500 kW 33% van de aanschafkosten met een max. van € 500,-
Warmtepomp Nominaal vermogen max. 70 kW 33% van de aanschafkosten met een max. van € 500,-

Om in aanmerking te komen voor subsidie, zijn voor de meeste maatregelen kwaliteitscriteria en een minimumomvang van de maatregel per type woning van toepassing.

Daarnaast gelden de volgende aanvullende regels:

 • De maximale subsidie per woning bedraagt € 1.000,-.
 • Voor woningen waarop zonnepannen / dak vervangende zonnepanelen zijn geplaatst bedraagt de maximale subsidie per woning € 2.000,-.
 • De subsidie per woning bedraagt in alle gevallen nooit meer dan 40% van de investering van de uitgevoerde energiemaatregelen in die woning.
 • Het is mogelijk de gemeentelijke subsidie op te tellen (te stapelen) bij subsidie van bijvoorbeeld de Rijksoverheid.
  Kijk of u in aanmerking komt voor subsidies op het gebied van energiebesparing of energieopwekking op de website http://www.energiesubsidiewijzer.nl/

Hoe lang duurt het?

Uitbetaling subsidie

De subsidie wordt uiterlijk binnen 4 weken na de subsidievaststelling betaald.

Meer informatie

Subsidie wordt uitsluitend toegekend als:

 • De energiemaatregel door een erkend bedrijf / een erkende installateur wordt geplaatst SolarUnie is een erkend bedrijf;
 • De energiemaatregel na 1 januari 2018 is uitgevoerd;
 • De aanvraag geen betrekking heeft op energiemaatregelen aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
 • In geval het bestaande dak asbest betreft, het gaat om plaatsing van dakisolatie, zonnepanelen of zonneboilers en de aanvrager aantoont dat het asbest voor plaatsing van de energiemaatregelen wordt verwijderd;
 • Het jaarlijks subsidieplafond nog niet is bereikt en door toekenning van de subsidie niet wordt overschreden.

Wilt u dat wij vrijblijvend met u de mogelijkheden bespreken? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs. Bel 085-4875670
of vul onderstaand contactformulier in. Wij nemen dan spoedig contact met u op.